269/8 Nguyễn Thị Nhỏ F16 Q11

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Địa chỉ : 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, F16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh