Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ hai, 21/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 133

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Tổ Công nghệ - Thể dục- Quốc phòng đã tổ chức thành công Hội khoẻ Phù đổng cấp trường. Hội thi tổ chức với nhiều môn thi và thu hút được đông đảo các em học sinh của 3 khối lớp 10,11, 12 tham gia. Thông qua hội thi, Tổ bộ môn sẽ lựa chọn các học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho các hội thi cấp Quận, Thành phố trong năm học này.

164