Thứ hai, 23/8/2021, 16:31
Lượt đọc: 664

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời gian đăng ký nhập học từ ngày 24/08/2021 đến 16h00 ngày 27/08/2021.

Hồ sơ nhập học của học sinh gồm các giấy tờ bảng chính nhà trường sẽ thu sau.

Đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại đây: 

https://forms.gle/vKzziwVJrWeAufki9

Hoặc quét mã QR bên dưới:

Tác giả: Quản trị viên

87