Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 322

CÔNG KHAI THEO TT36

Nội dung công khai gồm: - Công khai thông tin cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 -2021 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường, năm học 2020- 2021. - Công khai thu – chi tài chính năm học 2020- 2021. - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2020-2021.

164