Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ tư, 21/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 2060

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

LỊCH KIỂM TRA HK2 – Năm học 2017 – 2018

 

I. KHỐI 12: KTTT 9 môn từ 19/4/2018 đến 21/4/2018

Buổi

Thứ Năm

19/4/2018

Thứ Sáu

20/4/2018

Thứ Bảy

21/4/2018

Sáng

Có mặt 6g30

 

Văn 120’

 

Lý 50’

Hóa 50’

Sinh 50’

Sử 50’

Địa 50’

GDCD 50’

 

Chiều

Có mặt 13g30

 

Toán 90’

Tiếng Anh 60’

 

 

II. KHỐI 10 &11: KTTT 9 môn từ 02/05/2018 đến 10/05/2018

 

Ngày kiểm tra

KHỐI 10

Chiều

Có mặt 12g30

KHỐI 11

Chiều

Có mặt 12g30

Thứ Tư

02/05/2018

 

Văn 90’

GDCD 45’

Thứ Năm

03/05/2018

Văn 90’

GDCD 45’

 

Thứ Sáu

04/05/2018

 

Sử 45’

Địa 45’

Thứ Bảy

05/05/2018

Sử 45’

Địa 45’

 

Thứ Hai

07/05/2018

 

Lý 45’

Hóa 45’

Sinh 45’

Thứ Ba

08/05/2018

Lý 45’

Hóa 45’

Sinh 45’

 

Thứ Tư

09/05/2018

 

Toán 90’

Anh 60’

Thứ Năm

10/05/2018

Toán 90’

Anh 60’

 

 

164