Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ sáu, 2/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 776

Lịch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Có điều chỉnh)

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

 

NGÀY

 

BUỔI- THỨ

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

12/03/2018

Sáng Thứ 2

 

 

Văn 90’

Hóa 45’

12/03/2018

Chiều Thứ 2

 

Văn 90’

Hóa 45’

 

13/03/2018

Sáng Thứ 3

Văn 90’

Hóa 45’

 

 

14/03/2018

Sáng Thứ 4

 

 

Lý 45’

Sinh 45’

14/03/2018

Chiều Thứ 4

 

Lý 45’

Sinh 45’

 

15/03/2018

Sáng Thứ 5

Lý 45’

Sinh 45’

 

 

16/03/2018

Sáng Thứ 6

 

 

Toán 90’

Anh 45’

16/03/2018

Chiều Thứ 6

 

Toán 90’

Anh 45’

 

17/03/2018

Sáng Thứ 7

Toán 90’

Anh 45’

 

 

 

164