Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ bảy, 13/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 937

Lịch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

Thứ Hai

22/10/2018

Thứ Ba

23/10/2018

Thứ Tư

24/10/2018

Thứ Năm

25/10/2018

Sáng

Khối 12: Văn 90’

                Hóa 45’

                Anh 45’

Khối 10: Văn 90’

               Hóa 45’

                    Anh 45’

Khối 12: Toán 90’

            Lý 45’

                Sinh 45’

Khối 10: Toán 90’

                Lý 45’

                Sinh 45’

Chiều

Khối 11: Văn 90’

               Hóa 45’

              Anh 45’

 

Khối 11: Toán 90’

                Lý 45’

                Sinh 45’

Nghỉ

Các buổi không dự kiểm tra, học sinh được nghỉ để ôn tập. Thứ Sáu 26/10/2018 học sinh đi học bình thường.

Thầy cô GVBM nộp bài đã chấm sau 05 ngày kể từ ngày thi môn tương ứng.

164