Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ bảy, 13/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 913

Lịch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

Thứ Hai

22/10/2018

Thứ Ba

23/10/2018

Thứ Tư

24/10/2018

Thứ Năm

25/10/2018

Sáng

Khối 12: Văn 90’

                Hóa 45’

                Anh 45’

Khối 10: Văn 90’

               Hóa 45’

                    Anh 45’

Khối 12: Toán 90’

            Lý 45’

                Sinh 45’

Khối 10: Toán 90’

                Lý 45’

                Sinh 45’

Chiều

Khối 11: Văn 90’

               Hóa 45’

              Anh 45’

 

Khối 11: Toán 90’

                Lý 45’

                Sinh 45’

Nghỉ

Các buổi không dự kiểm tra, học sinh được nghỉ để ôn tập. Thứ Sáu 26/10/2018 học sinh đi học bình thường.

Thầy cô GVBM nộp bài đã chấm sau 05 ngày kể từ ngày thi môn tương ứng.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87