Tập thể học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Luôn học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan và Vui chơi lành mạnh
Thứ sáu, 24/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 2078

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

I. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Các môn không kiểm tra tập trung: Thể dục – Tin học – Công nghệ – Quốc Phòng An ninh – Nghề PT

                 - Giáo viên bộ môn tự tổ chức thi tại lớp theo thời khóa biểu.

                 - Thời gian thi từ: 04-12-2017 đến 14-12-2017

2. Các môn kiểm tra tập trung: Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh

Lịch kiểm tra tập trung như sau:

THỜI GIAN

KHỐI 10

Sáng

Có mặt 6g30

KHỐI 11

Chiều

Có mặt 12g30

KHỐI 12

Sáng

Có mặt 6g30

Thứ 6

15/12/2017

 

Văn 90’

GDCD 45’

Văn 120’

GDCD 50’

Thứ 7

16/12/2017

Văn 90’

GDCD 45’

 

 

Thứ 2

18/12/2017

 

Sử 45’

Địa 45’

Sử 50’

Địa 50’

Thứ 3

19/12/2017

Sử 45’

Địa 45’

 

 

Thứ 4

20/12/2017

 

Lý 45’

Hóa 45’

Sinh 45’

Lý 50’

Hóa 50’

Sinh 50’

Thứ 5

21/12/2017

Lý 45’

Hóa 45’

Sinh 45’

 

 

Thứ 6

22/12/2017

 

Toán 90’

Anh 60’

Toán 90’

Anh 60’

Thứ 7

23/12/2017

Toán 90’

Anh 60’

 

 

Tin cùng chuyên mục

164